مردم کامبا

مردم کامبا

/post-693

مردم کامبا یا آکامبا (گاهی اوقات واکامبا نامیده می‌شود.) یک گروه قومی  بانتو هستند که عمدتاً در کنیا از نایروبی تا تساوو و شمال تا امبو در بخش  جنوبی استان شرقی سابق زندگی می‌کنند. این سرزمین اوکامبانی نام دارد و  شهرستان ماکونی، شهرستان کیتویی و شهرستان ماچاکوس را تشکیل می‌دهد. آنها  همچنین دومین گروه قومی بزرگ را در 8 شهرستان از جمله شهرستان نایروبی و  مومباسا تشکیل می‌دهند و ارتباط نزدیکی با همسایه خود کیکویو دارند. آنها  از نظر زبان و فرهنگ با کیکویو، امبو، امبیره و مرو و تا حدی با دیگو و  گیریاما در سواحل کنیا ارتباط نزدیکی دارند. اگرچه کامباها عمدتاً کشاورز  هستند، اما تعداد قابل توجهی گاو، گوسفند و بز نگهداری می‌کنند.