مردم کامبا یا آکامبا (گاهی اوقات واکامبا نامیده می‌شود.) یک گروه قومی بانتو هستند که عمدتاً در کنیا از نایروبی تا تساوو و شمال تا امبو در بخش جنوبی استان شرقی سابق زندگی می‌کنند. این سرزمین اوکامبانی نام دارد و شهرستان ماکونی، شهرستان کیتویی و شهرستان ماچاکوس را تشکیل می‌دهد. آنها همچنین دومین گروه قومی بزرگ را در 8 شهرستان از جمله شهرستان نایروبی و مومباسا تشکیل می‌دهند و ارتباط نزدیکی با همسایه خود کیکویو دارند. آنها از نظر زبان و فرهنگ با کیکویو، امبو، امبیره و مرو و تا حدی با دیگو و گیریاما در سواحل کنیا ارتباط نزدیکی دارند. اگرچه کامباها عمدتاً کشاورز هستند، اما تعداد قابل توجهی گاو، گوسفند و بز نگهداری می‌کنند.
محصولات اصلی آنها ارزن، سورگوم و ذرت است. ازدحام بیش از حد و فرسایش خاک در ناحیه ماچاکوس بسیاری را به کار در نایروبی سوق داده است.کامباها از دیرباز به عنوان تاجر شناخته می‌شدند.
کامباها در 25 قبیله پراکنده پاتریلینال گروه بندی شدند که اندازه آنها بسیار متفاوت بود. افراد در طبقات سنی سازماندهی می‌شدند. مذهب سنتی کامبا با اعتقاد به خدای والا، نگای و ارواح اجدادی، شبیه کیکویوها بود. فرقه اجدادی به ویژه توسعه یافته بود. ارتباط با ارواح از طریق رسانه‎ها انجام می‎شد. اکثر کامباها مسیحی شده‎اند. اکثر مردم آکامبا در کنیا زندگی می‎کنند و در بخش‎های شرقی پایین‎تر ماچاکوس، کیتویی و ماکونی متمرکز هستند.
بر اساس سرشماری ملی سال 2019، کامبا پنجمین قبیله پرجمعیت در این کشور است و ماچاکوس پرجمعیت‌ترین شهرستان از میان سه شهرستان اوکامبانی است. پس از آن کیتوی و سپس Makueni قرار می‌گیرند.
مردم کامبا با مردم ماسایی مرز مشترک دارند و توسط راه آهن کنیا-اوگاندا از رودخانه آتی تا کیبوزی جدا می‌شوند. تا اواخر قرن بیستم، جوامع ماسایی و آکامبا درگیر درگیری‌های گاوها و درگیری‌های مرتعی به‌ویژه در دشت‌های غنی از مراتع کونزا بودند. این امر علاقه دولت استعماری را جلب کرد که انجمن تعاونی را ایجاد کرد و بعداً مزارع کنزا، پوتا و مالیلی را که شهر فناوری پیشنهادی کنزا در آن قرار دارد تأسیس کرد.
کامباها به زبان کامبا (که با نام کیکامبا نیز شناخته می‌شود) به عنوان زبان مادری صحبت می‌کنند. این زبان به شاخه بانتو از خانواده زبان‌های نیجر-کنگو تعلق دارد. کیکامبا هیچ حرف c، f، j، r، x، q و p در الفبای خود ندارد. زبان سواحیلی پیوندهای نزدیک‌تری را با زبان مادری آکامبا نشان می‌دهد که این به دلیل تعاملات مختلف مردم آکامبا با بازرگانان عرب برای قرن هاست.