ناحیه رودکی

ناحيه رودكی به مركزيت منطقه سامانيان

/post-640

ناحيه رودكی به مركزيت منطقه سامانيان. شهر دوشنبه، پايتخت كشور تاجيكستان در اين ناحيه قرار دارد.