ناحیه مست چاه

ناحيه كوه مست‌چاه به مركزيت منطقه مست‌چاه

/post-656

ناحيه كوه مست‌چاه به مركزيت منطقه مست‌چاه. اين ناحيه با كشور ازبكستان هم مرز بوده و دو مسير تردد مرزی در اين ناحيه وجود دارد.