ناحیه نارک

ناحيه نارك به مركزيت شهر نارك

/post-623

اين ناحيه به دليل قرار گرفتن سد و نيروگاه عظيم نارك، يكی از مناطق حساس و  در عين حال ديدنی و باشكوه تاجيكستان می‌باشد. درياچه سدّ نارك به فاصله  كمی از شهر دوشنبه در اين ناحيه قرار گرفته و امكان ماهيگيری، قايقرانی و  ديدار از درياچه زيبای آن امكان پذير می‌باشد.