نواحی و شهرهای تاجیکستان

شهرها و مراکز نواحی ولایات در جمهوری تاجیکستان

/post-603

در كشور تاجيكستان 58 ناحيه وجود دارد. در هر ناحيه تعدادی منطقه، شهر و روستا وجود دارد. در اين بخش اسامی ناحيه‌ها و استانی كه در آن قرار دارند، معرفی می‌شوند.