عمارت تاریخی کاخ هشت بهشت نمونه‌ای است از کاخ های محل سکونت آخرین سلاطین دوره صفویه و در گذشته به زیباترین کاخ عالم مشهور بوده است. باغ وسیعی که عمارت درآن واقع شده است جزئی از باغ بزرگ نقش جهان به نام باغ بلبل بوده است که به دستور شاه اسماعیل اول احداث گردید. این بنا در تاریخ 1080هـ.ق ساخته شده و نام‌ های دیگر آن هشت به هشت، هشت در بهشت و باغ بلبل است.

این عمارت هشت ضلعی دارای چهارنما بوده و به رغم شباهت هر چهار نما متفاوت از یکدیگر هستند. به نظر می‌رسد نمای شمالی نمای اصلی باشد در حالی که وجود استخر در ضلع شرقی تعیین‌ کننده نمای اصلی است. عمارت دو متر بالاتر از سطح زمین ساخته شده است. عمارت دارای دو طبقه است و پله‌ها طوری طراحی شده‌اند که از هرطرف به عمارت فوقانی و تحتانی عبور و مرور می‌شود.

اتاق‌ های طبقه اول در چهار گوشه عمارت تزئیناتی از گچ‌ بری و نقاشی دارند. در طبقه دوم مجموعه ‌ای از رواق‌ ها و اتاق ‌ها با در و پنجره‌ های خاتم ‌کاری وجود دارد. در وسط تالار حوضی هشت ضلعی از جنس مرمر معروف به حوض مروارید قرار دارد. این حوض طوری حجاری شده که آب از سوراخ‌ هایش مانند مروارید تراوش می‌ کند. پارک مجلل و زیبایی در اطراف این کاخ ساخته شده که در حال حاضر ازگردشگاه ‌های مشهور شهر اصفهان است.