STOCK EXCHANGE KUNSTKAMMER

برای صد سال جزیره واسیلی محل احداث لنگرگاه شهر بود. اکنون فقط حلقه‌های آهنی که در دیواره‌های گرانیتی وجود دارد یادآور این حقیقت هستند که روزی کشتی‌ها در این محل لنگر می‌انداخته‌اند. دماغه جزیره واسیلی برای انعکاس وضع سن پترزبورگ به عنوان یک مرکز بین المللی کشتیرانی و بازرگانی، طراحی شده بود. قسمت میانی ترکیب یک یک معبد یونانی است. اسم مستعار آن به روسی پارتنون است. (پارتنون معبد خدای اتنا در آتن است). سر در اصلی مشرف بر رود نِوا است که مزین به اشکالی از خدای دریا نپتون و محافظانش می‎باشد.
درحالیکه قسمت غربی یک تجسم متشابه از جایگاه دریانوردی است که در پهلوی خدای تجارت، عطارد ایستاده است. با اینکه عطارد دیگر اینجا پرستش نمی‎شود، این ساختمان به خدای خشمگین دریا وفادار باقی مانده است. اولین ساختمانی که  با نمای رو به روی نِوا در دوره petrine ساخته شد، کانستاکامر است که تبدیل به اولین موزه عمومی شهر شد.

 

ترجمه شده توسط سایت نازنیوز
در صورتیکه از این مطلب استفاده می‌کنید، منبع آن را ذکر نمایید.