نواحي ولايت تحت امر مركز به مركزيت شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستان
مساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه ورزاب به مركزيت روستای ورزاب
1.63
58.6

اين ناحيه يكی از هزاران منطقه بكر و زيبای كشور تاجيكستان می‌باشد، با اين تفاوت كه مسير دسترسی آن بسيار آسان می‌باشد. با 15دقيقه ماشين‌سواری از مركز شهر دوشنبه به اين ناحيه می‌رسيد. بهترين مسيرهای كوه‌پيمايی و كوه‌نوردی و گل‌گشتی در اين ناحيه قرار دارد. آب‌گرم معروف و منحصر به‌ فرد خواجه‌ آب‌گرم در اين ناحيه قرار گرفته است.

گردنه‌های مهم:
گردنه انزاب با ارتفاع 3373 متر

رودهای مهم:
رود ورزاب
رود لوچاب

آب‌گرم‌ها و چشمه‌ها:
آب گرم خواجه آب گرم
آب گرم خواجه‌ سنگ‌ خاك

روستاها و شهرهای مهم: 14