نواحي ولايت تحت امر مركز به مركزيت شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستانمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه تاجيك‌آباد به مركزيت روستای تاجيك‌آباد1.8134.2


رودهای مهم:
رود سرخاب 

گردنه‌های مهم:

گردنه لولی خروس به ارتفاع 3686 متر

روستاها و شهرهای مهم: 3