پل سفید یا پل هلالی در مركز شهر اهواز اولین پل معلق ایران، به‌عنوان چهارمین پل فلزی معلق دنیا، کمتر از پنجاه سال پس از احداث و افتتاح پل بروکلین (اولین پل فلزی جهان)، به دست خانواده مهندسی آلمانی در سال 1315 بر روی رودخانه زیبای کارون با دو قوس بتنی 12 و 20 متری و بر روی پایه‌ای بتنی ساخته شده است.

این پل که به پل سفید نیز معروف است دومین پل شهر اهواز است و با دو كمان بزرگ فلزی امروزه مظهر زیبایی و نمادی برای شهر اهواز است. پل هلالی اولین پل ماشین¬رو و عابر پیاده بوده که اهواز قدیم و جدید را به هم متصل می ‌کرده است.