حمام وکیل، معروف ترین حمام شیراز، از بناهای دوران کریم خان زند است که به دستور او در محله ی میدان شاه، جنب مسجد وکیل و بازار وکیل با 8660 متر زیربنا، 120 متر طول و 80 متر عرض در سال 1187 ه. ق ساخته شده است.

این حمام بزرگ از پیشرفته ترین اصول معماری دوره ی زندیه برخوردار است. از بخش های جالب توجه این حمام بخش شاه نشین است. فضاهای دیگر حمام شامل رختکن، گرم خانه و خزینه می شود. سربینه ی حمام به شکل هشت ضلعی و هشت ستون رنگی، سقف گنبدی بنا را نگه می دارند. تصاویر آهک بری معروفی از شمایل حضرت علی(ع) و ذوالفقار، دیدار شیرین و فرهاد، دیدار بیژن و منیژه بر سقف این بنا نقش بسته است که نظر هر بیننده ای را به خود جلب می نماید.

حمام وکیل در سالیان اخیر در ابتدا به رستوران و چندی بعد به موزه ی مردم شناسی با هدف شناسایی فرهنگ و آداب و رسوم مردم شیراز تغییر کاربری داده است.