این خانه با 140 سال قدمت يكی از زيباترين خانه‌های به يادگار مانده از معماري دوران قاجار در شهركرد است. بخش مهم اين خانه، كه تالار يا اتاق آيينه ناميده می ‌شود، در واقع اتاق شاهنشينی به شكل چليپايی است كه در معماری مسكونی قاجاری بسيار ديده می ‌شود. اتاق آيينه بخشی از عمارتی بزرگ متعلق به خانواده محموديه است كه دارای فضاهايی بزرگ، باربند، ميان‌ سرا، اندرونی، حياط خلوت، انبارها و اتاق‌هایی با تزیینات آینه است.

در دوره پهلوی دوم بيشتر قسمت‌های اين خانه تخريب و فقط فضای موسوم به تالار آينه و اتاق‌های همجوار آن و بخشی از ايوان شمالی حياط آن و حياط غربی (حياط خلوت) باقی مانده است. اكنون انجمن خوشنويسان استان چهارمحال و بختیاری در اين مكان مستقر است.