شهر زیرزمینی (اویی) یا اوئی شهر زیرزمینی تاریخی واقع در زیر بافت کنونی شهر نوش‌آباد از بخش مرکزی شهرستان آران و بیدگل است که در مجموعه تاریخی آب‌انبار چاله‌سی نوش‌آباد قرار دارد. این مجموعه قدمتی ۱۵۰۰ ساله داشته و به دوره ساسانیان (صدر اسلام) تا دوره صفوی مربوط می‌گردد.

شهر زیرزمینی نوش‌آباد معروف به «اویی» ملقب به بزرگ‌ترین شهر زیرزمینی جهان دارای معماری دست کند است و در سه طبقه با کاربرد نظامی و دفاعی ساخته شده است. تاریخ این مجموعه عظیم به دوران ساسانی و اوایل اسلام می‌رسد و در دوران سلجوقی تا صفویه و حتی قاجار نیز مورد استفاده قرار داشته است.

این شهر زیرزمینی به منظور حفاظت ساکنان شهر در برابر هجوم دشمن در زیر بافت قدیم شهر شکل گرفته و تا سطح کنونی شهر گسترده شده است. راه های مختلفی برای ورود به داخل این مجموعه ایجاد شده است از جمله راه مخفی از طریق یک چاه و کانال باریک و کوتاه در منازل یا داخل قلعه خشتیِ مجاور شهر، محله های پررفت‌ و ‌آمد نظیر بازار، داخل کانال های پایاب هایی (محل دسترسی به آب قنات) که از زیر خانه ها ایجاد شده، چاه های داخل مساجد، باغ ها و هر جایی که در زمان حمله دشمن امکان دسترسی سریع و فرار را فراهم می نموده است.

این چاه های مرتبط طبقاتی علاوه بر عملکرد عبور و مرور سبب جریان و تهویه هوا در طبقات پایین می شده است. غیر از ورودی اصلی ارتفاع تمام قسمت های اویی به قد طبیعی یک انسان و بین ۱۷۰ تا ۱۸۰سانتیمتر است. فضای داخلی این مکان دارای اتاق ‌هایی است که به وسیله راهروهای باریک و خاص به یکدیگر متصل می ‌شوند. در این مجموعه همچنین دست ‌شویی ‌ها، جای پیه سوز، سکو ها یا طاقچه هایی کوتاه درون دیوارها ایجاد شده است.

این مکان همچنین دارای ساختارهایی برای به دام انداختن دشمن در صورت ورود به این پناهگاه است. درساخت این مجموعه هیچ گونه مصالحی به کار نرفته است.