آتشکده ی بهرام یزد یا همان آتشکده ورهرام یزد، یکی از اماکن مربوط به زرتشتیان، شامل ساختمان و باغ مشجری است که در قرون اخیر ساخته شده است. سال ساخت بنای آتشکده به دوران پهلوی اول مربوط است و طراحی آن از هنر و معماری هخامنشیان متأثر بوده است.

ساختمان اصلی در وسط حیاط و بر بلندی قرار دارد و درختان همیشه سبز سرو و کاج آن را احاطه کرده اند. حوضی مدور و بزرگ در محور ورودی بنا به آن زیبایی خاصی بخشیده است. زرتشتیان و گردشگران بنا به یک سنت قدیمی در این حوض سکه می اندازند. بر پیشانی عمارت نقش «فروهر» جلوه گر است.

این عمارت به همّت زرتشتیان یزد و پارسیان هند در سال 1313 خورشیدی، تحت نظارت و سرپرستی«ارباب جمشید امانت» بنا شده است. در این محل آتش مقدسی که مورد احترام زرتشتیان است درون مجمر بزرگی از جنس برنز به مدت 1500 سال روشن نگه داشته شده است. شخصی که مسئول روشن نگه داشتن آتش مقدس است هیربد نامیده می شود. آتش در محفظه ای بلندتر از سطح زمین در اتاقی نسبتاً وسیع و دور از تابش خورشید قرار گرفته و اتاق هایی برای مراسم نیایش پیرامون آن طراحی شده است. برای ورود به این نیاشگاه مردان با کلاه سفید و زنان با روسری سفید و رنگ روشن بدون کفش باید وارد شوند و از پشت محفظه ی شیشه ای به تماشای این آتش مقدس بپردازند.