کاروانسرای شاه‌ عباسی کرج بنایی سنگی- آجری است که بین سال‌ های ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۹ هجری شمسی در زمان شاه سلیمان صفوی ساخته شده است. این بنا در جاده ابریشم قرار دارد و تنها کاروانسرای درون شهری ایران است.

پیِ این بنا از سنگ و دیوارهای آن از آجر و ملات است. کاروانسرا با معماری چهار ایوانی دارای دو شاه نشین، 22 حجره ایوان دار برای استراحت مسافرین، 5 بارانداز برای نگهداری کالاها و استقرار کاروانیان طراحی شده بود که در سه دوره صفویه، افشاریه و زندیه مورد استفاده قرار می‌گرفت. در اوایل دوره قاجار به عنوان پایگاه نظامی و در اواخر این دوره به عنوان اولین مدرسه بزرگ کشاورزی ایران موسوم به مدرسه فلاحت معرفی گردید.

امروزه با تغییر کاربری با قسمت‌های مختلفی نظیر تالارهای پذیرایی و برگزاری مراسمات مختلف، رستوران، سفره ‌خانه و غیره جهت استفاده عموم در نظر گرفته شده است.