کاربری یخدان در گذشته نگهداری یخ برای ایام تابستان مردم شهر بوده‌است. مویدی نام محله‌ای درشهركرمان است و شامل بخشی از زمین‌ها و قنات قدیمی واقع درمحدوده میدان تختی و خیابان‌های خورشید و ابوحامد است. 

احتمال می رود که صاحب این یخدان فردی به نام مویدالدین ریحان یكی از كارگزاران حكومت كرمان بوده است. این بنا در اواخر دوره صفویه بنا شده و نام «مؤیدی» از آن نظر است که قنات مشهور به قنات مؤیدی آب آن را تأمین می‌کرده است. عناصر تشکیل‌دهنده‌ی یخدان‌ عبارتند از: مخزن، حصار، استخر و چاله‌ی یخ.

گنبدی از نوع «بَستو»(نوعی قوس بیضی شکل که نسبت فاصله‌ی کانونی به دهانه ۴به ۳ است) روی پلانِ مخزن دایره شکل قرار دارد. مصالح بنا از خشت خام( به دلیل عایق حرارتی) و ملات گل می باشد. حصار آن نسبتا بلند و ۱۲ متر ارتفاع دارد. یخچال موئدی ۲۰ متر ارتفاع دارد و در واقع در گذشته این یخدان از مهمترین و حیاتی‌ترین مراکز شهری کرمان و از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار بوده است.