برج مهماندوست که به نام برج معصوم‌زاده نیز شناخته می شود، در جنوب روستاى مهماندوست و نزديکى امام‌آباد، در ۲۰ کيلومترى شمال خاوری شهر دامغان در استان سمنان و بر سر راه به شاهرود جای دارد.

برج مهماندوست یادگاری از دوران فرمانروایی سلجوقی، به سال476 خورشیدی در روزگار سلطان سنجر ساخته شده و به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این نشانه ­های تاریخی و نیز همانندی ­های سازه، برج مهماندوست دامغان را بیش از پیش به برج طغرل شهر ری همانند می­ کند.

ارتفاع برج مهماندوست حدود 12 متر است. مصالح به کاررفته در آن، از آجر و ساروج است و ساختار آن به شکل استوانه و دارای 12 تَرَک یا دندانه است. در سازه برج مهماندوست، تاق­ نماهاى بلند و مُقَرنَس‌کارى دیده می‎شود.

دو دیوارنوشته در بالاى برج هست، یکی به خط کوفى در پایین و دیگری به خط بنايى که در بالا جای داده شده است. در میانه برج نیز یک گور آجری و دو گور سنگی جای دارد.

ریزبینی آجرکاری در معماری و ساخت برج مهماندوست چنان بالا بوده است که لبه آذین­بندی­های قرنيز برج، تیز بریده شده و با پيچ و خم به کار رفته در سازه، حتی دورتر از پایه برج نیز دیده می‌شود.

برج مهماندوست دامغان در سال 1396 خورشیدی با بندکشی تازه، جابجایی و پاکسازی آجرها به دست سازمان میراث فرهنگی ایران بازسازی شد.