عمارت تومانیانس روستای وینق نام اثری تاریخی به جای مانده از دوران قاجار است که در غرب روستای وینق بر فراز تپه‌ای سنگی قرار دارد. این بنا توسط سرکیس تومانیانس ارمنی ساخته شده و به همین دلیل ویژگی‌های یک اثر ایرانی، اسلامی را ندارد و به سبک عمارت‌های قرن نوزدهم اروپا و روسیه می‌باشد.

"سرکیس تومانیانس" شخصی بود که حدود یک صد پارچه آبادی در دهستان «منجوان» و «کیوان» که هردو از دهستان‌های خدا آفرین است را با پول امپراطوری روسیه خریداری کرده و مالک بزرگی درمنطقه به شمار می‌رفته است که پس ازسرنگونی "نیکلای پادگورنی" به وسیله‌ی استالین و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی نقشه‌ی آنها در ایران برآب شده و به ناچار ایران رابه سوی فرانسه ترک نموده است.

عمارت تومانیانس کوشکی در دو طبقه با ۶ برج و ایوانی سرتاسری است.  این عمارت سیستم گرمایشی جالبی دارد؛ بدین گونه که لوله‌هایی سفالی در میان دیوارهای عمارت تعبیه شده است که آب گرم در آن‌ها جریان داشته و بدین ترتیب گرمای اتاق‌ها و سایر قسمت‌های عمارت تأمین می‌شود.