بازار بزرگ سمنان بازمانده دوران قاجار است و بخش هایی مانند کاروانسرا، حمام، مسجد ، تیمچه و تکیه دارد. طاق های جناغی زیبای این بازار علاوه بر ایجاد استحکامات ساختمان نور داخل بازار را به وسیله شیشه های بزرگی در بالای هر طاق تامین می کنند. معماری بازار به گونه ای است که در در تابستان خنک و در زمستان نسبتا گرم است. سر در شمالی بازار کاشیکاری شده و پایه های سنگی دارد. کتیبه ای از کاشی لاجوردی که قسمتی از سوره مبارکه (اقراء) به خط ثلث را در بر دارد بر بالای سردر به چشم می خورد. بازار جنوبی یا بازار حضرت از خیابان امام خمینی شروع و به تکیه بزرگ پهنه و محله اسفنجان ختم می‌شود.

سر در شمالی بازار حضرت مشابه سردرشمالی بازار جنوبی است. راسته بازار شهر و بازار حضرت کنونی در ابتدا به هم متصل بوده و راسته بازار اصلی شهر را تشکیل می داده است. ولی در زمان پهلوی اول و در شهرسازی آن دوران ، بازار بزرگ به وسیله خیابان امام خمینی فعلی به دو قسمت تقسیم شده است که اکنون به آن بازار شمالی و بازار جنوبی یا بازار حضرت می گویند. بازار سمنان از خیابان شهدا شروع و تا خیابان امام خمینی ادامه می یابد.