نمی‌شود به استان یزد و مِیبُد سفر کنید و بازدید از کاروانسرای شاه عباسی میبد را از دست بدهید. این‌ کاروانسرا در سال ۱۳۸۱ مرمت شده و به عنوان موزه زیلو، پذیرای گردشگران است. کاروانسرای قدیمی شاه عباسی که در بلوار قاضی میرحسین شهر میبد جا خوش کرده است، در دوره‌ی قاجار ساخته شده و به سبک صفوی وفادار مانده و به همین دلیل هم به نام شاه‌ عباسی مشهور شده است. به‌نظر می‌رسد این بنا در محل کاروانسرای قدیمی‌تری شکل گرفته باشد.

کاروانسرای میبد حیاط بزرگ مرکزی، ایوان، هشتی ورودی، حوض‌خانه، مهتابی، هشتی و تعداد زیادی حجره دارد. هم‌چنین چاپارخانه، یخچال سنتی و آب انبار در آن دیده می‌شود. این مشخصات نشان می‌دهند که این‌جا تنها محل استراحت کاروان‌ها نبوده، بلکه در زمان خود از بهترین مجموعه‌‌های راهداری در کشور به شمار می‌رفته است.

کاروانسرای شاه عباسی میبد، ساختاری چهارگوش دارد، آجری است و به سبک چهار ایوانی ساخته شده است. در حیاط آن ۲۴ حجره می‌بینید، اما با درنظر گرفتن اتاق‌های داخلی، درمجموع ۱۰۰ حجره در آن طراحی شده است.

در مرکز حیاط، حوض هشت‌گوشه‌ای دیده می‌شود که آب قنات در آن جاری است. چاپارخانه‌ نیز در کنار کاروانسرا قرار دارد.

روی کتیبه‌ی ورودی آب انبار تاریخ ۱۰۷۰ نوشته شده که احتمالا به سال ساخت کاروانسرا اشاره می‌کند. در نوشته‌های مختلف، چند نام برای بانی کاروانسرا دیده می‌شود. یکی از احتمال‌ها این است که محمد ولی میرزا بانی کاروانسرای میبد باشد. او فرزند فتحعلی شاه و حاکم یزد بوده است. محمد ولی میرزا کاروانسراهای دیگری هم در این ناحیه ساخته است.

کاروانسرای شاه‌ عباسی میبد که سال ۱۳۵۷ ثبت ملی شد، هم‌اکنون مرمت شده و امکان بازدید از آن وجود دارد. اداره‌ی میراث فرهنگی میبد، کتابخانه مرکز اسناد،‌ موزه زیلو و پلاس و رستوران سنتی و کافه در این کاروانسرا برقرار است.

ا