اين بناي  تاريخي در محله ي زندي هاي همدان و نزديک دبيرستان ابن سينا قرار دارد و از  قرار معلوم مدفن شيخ الاسلام حسن بن عطار حافظ ابوالعلاء و جمعي از امراي  سلجوقي است حافظ ابوالعلاء در سال 521 ه.ق درگذشت.

اين  برج در قرن هفتم و هشتم هجري به طرز ساده و بي پيرايه  ساخته شده و بناي    آن دوازده ضلعي آجري است که گنبدي هرمي  با دوازده ترک آجري برفراز آن  ديده مي شود طول اضلاع دوازده گانه برج از بيرون بيش از دو متر و از درون  کمي بيش از يک متر است. 

جبهه خارجي بنا  را طاق نماهايي با عمق 15 سانتي متر و پهناي 23/1 متر در هر ضلع تشکيل مي  دهد که هر يک به وسيله يک گوشوار از سطح خارجي جزرهاي دوازده گوشه به عقب  نشسته است از سطح داخلي برج نيز طاق نماهايي به عمق 20 و عرض 90 سانتي متر  وجود دارد اين بنا فاقد کتيبه گچبري و تزيئينات است. 

در زير برج سردابه قرار دارد که در جريان تعميرات سال 1329  مدخل آن را در سمت شمال غربي يافتند و آن را مرمت نمودند. 

در  وسط برج بر روي طاق سردابه سنگ قبري ساده ومعمولي به طول 25/1 و عرض 50  سانيت متر به چشم مي خورد و به صورت برجسته رد شش سطر روي آن حجاري شده است  يا غفارالذنوب هذالقبر المرحوم المغفور الواصل الي رحمه اله تعالي محم د  في شهر ذيحجه الحرام عندله سنه 1090 . 

اين سنگ از دوره صفويه به جاي مانده است وربطي به تاريخ بنا ندارد. 

درباره  وجه تسميه اين بنا از شخصي به نام قربان نام مي برد که هنگام حمله افاغنه  از اين محل به عنوان سنگر استفاده کرده و از اهل محل دفاع نموده است. 

در حال حاضر اين بنا به وسيله ساختمان هاي مسکوني اطراف محاصره شده و جلوه خود را از دست داده است.