شاید بپرسید چرا تصویر او با بخارا مرتبط است. برای ساکنان کشور ما، این شخصیت رنگارنگ توسط نویسنده شوروی لئونید سولوویوف کشف شد. او دو رمان در مورد ماجراهای خوجه نصرالدین نوشت: «دردسر» و «شاهزاده مسحور». در اثر دوم قهرمان خوجه نصرالدین بخارا را طی می‌کند و وارد دربار امیر بخارا می‌شود. بر اساس این رمان در سال 1942 فیلمی ساخته شد و این شخصیت در بخارا ریشه دوانید که حتی به یک نماد ملی تبدیل شد. حتی امروزه نیز این بنای تاریخی همیشه شلوغ است و به خصوص کودکان آن را دوست دارند. در بخارا این باور وجود دارد که اگر کودکی را بر الاغش بنشانید، زندگی او پر از شادی و احساسات مثبت فراوان می شود.در واقع، اگر به ناصرالدین نزدیکتر شوید و به لبخند زیرکانه او نگاه کنید، می بینید که انرژی مثبت و گرما از آن ساطع می شود که می تواند برای گذراندن یک روز خوب شارژ شود. یکی از جاذبه‌های زیبایی که در تور ازبکستان و تاجیکستان بازدید خواهیم کرد مجسمه ملانصرالدین خواهد بود.