تاجیکستان از دیرباز محل برخورد دين‌ها و مذاهب گوناگون بوده است. این سرزمین با فرهنگ‌های چین، ایران و... همسایه بوده و جریان‌های دینی و فرهنگی آنها این جمهوری را تحت تاثیر خود قرار داده است. امروزه دین بیشتر مردم این منطقه سنّی و از شاخه حنفی است و ابوحنیفه را به عنوان امام اعظم می‌شناسند. گروه کوچکی از شیعیان اسماعیلی در کو‌ه‌های پامیر در منطقه بدخشان زندگی می‌كنند. اقلّیّت‌های مسیحی، زرتشتی و کلیمی نيز در این کشور زندگی می‌كنند. مسلمان 80درصد، مسلمان شيعه 5درصد، ارتدوكس روسی5/1درصد، يهودی 1/0درصد، ساير اديان و بیدين 4/13درصد
لازم به ذکر است که مسجد جامع جدید «دوشنبه» طی مراسمی توسط «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان و «شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی» امیر قطر افتتاح شد. این مسجد با هزینه ۱۰۰ میلیون دلار (۳۰ درصد سهم تاجیکستان و ۷۰ درصد سهم قطر) ساخته شده و یکی از بزرگترین مساجد آسیای مرکزی به شمار می‌رود.