جمعیت شناسی کنیا توسط اداره ملی آمار کنیا نظارت می‌شود. کنیا یک کشور چند قومیتی و بسیار بسیار متنوع در شرق آفریقا است که بی‌شک  یکی از جذاب‌ترین کشورهاست که ارزش تحقیق و بررسی شرایط ویزای کنیا و سفر به آن را دارد. جمعیت کنیا در سرشماری سال 2019، 47 میلیون نفر گزارش شد. نرخ رشد جمعیت در طول دهه 2000 کاهش یافته است و 2.7 درصد (از سال 2010) تخمین زده شده است که در نتیجه آن در سال 2016 حدود 46.5 میلیون نفر برآورد شده است.
کنیا دارای جمعیت بسیار متنوعی است که شامل اکثر گروه‌های قومی، نژادی و زبانی است که در آفریقا یافت می‌شود و رزرو تور گردشگری کنیا یکی از امن‌ترین راه‌ها برای لذت بردن از این تنوع کم نظیر است. جمعیت بانتو و نیلوتیک روی هم حدود 92 درصد از ساکنان این کشور را تشکیل می‌دهند. افراد از میراث آسیایی یا اروپایی که در کنیا زندگی می کنند حدود 200000  تخمین زده می‌شود.
در آخرین سرشماری استعماری کنیا در سال 1962، گروه‌های جمعیتی ساکن در این قلمرو شامل افراد اروپایی، آفریقایی و آسیایی بودند. بزرگترین گروه‌های  قومی بومی کیکویو، لوهیا، کالنجین، سومالیایی، Kisii، Mijikenda، مرو،  ماسایی و تورکانا و جمعیت خارجی آن شامل آسیایی‌ها (90527)، اروپایی‌ها (42868) با تابعیت کنیایی، 26753 بدون تابعیت و عرب‌های کنیایی (59021) بودند.
تعداد رده‌های قومی و زیرمجموعه‌های ثبت شده در سرشماری به طور قابل توجهی در طول زمان تغییر کرده است و از 42 در سال 1969 به بیش از 120 در سال 2019 افزایش یافته است.