لوهیا (همچنین به نام‌های آبالویا یا لوییا نیز شناخته می‌شود) یکی از  گروه‌های قوم بانتو و دومین گروه قومی بزرگ در کنیا در دهه 1980 بود. مردم این قوم در غرب کنیا و اوگاندا ساکن شده‌اند. آنها از نظر فرهنگی و زبانی به 20 قبیله (یا 21، زمانی که سوباها را  شامل می‌شود) تقسیم می‌شوند. بوکوسو بزرگترین قبیله لوهیا است و تقریبا 50 درصد از کل جمعیت لوهیا را تشکیل می‌دهد. آنها بر دیگر قبایل کوچک luhya  تسلط دارند و در هر دو شهرستان Bungoma و Trans nzoia زندگی می‌کنند.
فرهنگ لوهیا شبیه به بانتو زبانان منطقه دریاچه‌های بزرگ است. در طول موجی از گسترش که از 4000 تا 5000 سال پیش آغاز شد، جمعیت بانتو زبان به تدریج سرزمین اصلی خود را که آفریقای مرکزی-غربی بود ترک کردند و به مناطق  شرقی و جنوبی این قاره سفر کردند.
21 قبیله وجود دارد که لوهیا را تشکیل می‌دهند و شامل چندین زیر گروه با گویش‌های زبانی متفاوت اما قابل درک متقابل است و در واقع هیچ زبان لوحی واحدی وجود ندارد.

Luhya ذرت، پنبه و نیشکر را به عنوان محصولات نقدی، ارزن، سورگوم و سبزیجات به عنوان محصولات اصلی کشت می‌کنند و همچنین مقداری دام نگهداری می‌کنند. آنها در تجارت و فعالیت‌های دیگر در مناطق مجاور آبراه بزرگ دریاچه ویکتوریا شرکت می‌کنند. بسیاری از مردم لوحیا برای جستجوی کار به مناطق  شهری مهاجرت کرده اند. اکثر مردم لوحیای امروزی مسیحی هستند.