حمام دیلمان، بنایی تاریخی با قدمت احتمالی ایلخانی، در دل بافت تاریخی شهر دیلمان واقع شده است. این حمام که به نام حمام میر بلوک نیز شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر توسط میرزاعلی میر بلوک از زیر خاک بیرون آورده شده و پس از مرمت، مورد بهره‌برداری مجدد قرار گرفته است.

مشخصات معماری:

  • صحن مرکزی: حمام دیلمان دارای یک صحن مرکزی هشت‌ضلعی است که چهار صحن دیگر در چهار جهت اصلی آن را احاطه کرده‌اند.
  • گرمخانه و سردخانه: در چهار گوشه حمام، چهار اتاق یا محوطه برای گرمخانه، سردخانه، محل نظافت و پاتنویرخانه تعبیه شده است.
  • ورودی: در گذشته، سه پله به سمت پایین حمام امتداد داشته که افراد از طریق آن به داخل حمام می‌رفتند. همچنین، یک حوض آب سرد برای شستشوی پا در جلوی سربینه تعبیه شده بود که متاسفانه توسط افراد ساکن دیلمان تخریب شده است.
  • تون و خزینه: تون حمام در پشت بنا و گرمخانه در بالای تون و خزینه حمام، بین گرمخانه و سردخانه ساخته شده است.
  • نورگیرها: نورگیرهای حمام در بالای گنبدهای آن قرار دارند و به دلیل در دسترس نبودن شیشه‌ی شفاف در آن زمان، از سنگ مرمر شفاف برای عبور نور استفاده شده است.
  • سیستم آبرسانی: آب حمام را به وسیله تنبوشه‌های سفالی به مخزن انتقال می‌دادند.

کاربری:

حمام دیلمان در گذشته برای شستشو و استحمام ساکنین دیلمان، کاروانيان و مسافران مورد استفاده قرار می‌گرفته است. با توجه به موقعیت کوهستانی و اقلیم سرد منطقه، این حمام با در نظر گرفتن شرایط سخت آب و هوایی و سرما طراحی و ساخته شده است. به همین دلیل، شاهد ساختاری ساده و بی‌پیرایه در این بنا هستیم که بیشترین توجه معمار آن به استحکام و عوامل کاربری معطوف شده است.