نقش برجسته بهرام دوم، پنجمین پادشاه ساسانی، یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی این دوره است. این نگاره در 30 کیلومتری غرب جره و در جنوب کازرون واقع شده است.

صحنه این نقش برجسته:

 • بهرام دوم در حال نبرد با دو شیر است.
 • او با شمشیر خود، یک شیر را کشته و شیر دوم را که بر او جهیده است، به دو نیم کرده است.
 • در حالی که شهبانو، ولیعهد و شخصیتی بلند پایه پشت سر او ایستاده اند، بهرام با دست چپ خود شهبانو را در پناه گرفته است.

کتیبه کرتیر:

 • بزرگترین کتیبه دوره ساسانی توسط کرتیر، موبد بزرگ ساسانی، در بالای نقش برجسته بهرام دوم نگاشته شده است.
 • این کتیبه 20.5 متر طول، 70.2 متر عرض و در ارتفاع 25 متری از سطح زمین قرار دارد.
 • مضمون این کتیبه با کتیبه های پهلوی کعبه زرتشت، نقش رجب و نقش رستم مشابه است و در واقع دربردارنده مطالب همه این کتیبه هاست.

مضمون کتیبه:

 • به دو بخش تقسیم می شود:
  • بخش اول: معرفی کرتیر، القاب و عناوین او  در زمان شاهان مختلف و شرح فعالیت های دینی و سیاسی او. این بخش اطلاعات  مهمی درباره این روحانی و ایالات ساسانی ارائه می دهد.
  • بخش دوم: شرح معراج کرتیر.
 • متن های دو کتیبه دیگر در کعبه زرتشت و نقش رجب خلاصه و تقلیدی از این کتیبه هستند.

اهمیت این اثر:

 • نشان دهنده قدرت و عظمت شاهنشاهی ساسانی
 • به تصویر کشیدن شجاعت و مهارت های بهرام دوم
 • منبعی مهم برای شناخت تاریخ و دین ساسانیان
 • شاهکار هنری و معماری