خانه ابویی زاهدان در سال ۱۳۱۱ هجری شمسی هم زمان با شکل‌گیری هسته اولیه شهر در اوایل دوره پهلوی، به دست استاد محمد علی محمودی از معماران یزد، برای شخصی به نام آقای زعیم ابویی (یکی از کارمندانش دادگستری) در داخل بافت تاریخی شهر زاهدان ساخته شد.

تا سال ۱۳۴۰ این بنا مورد بهره‌برداری بود، پس از آن ورّاث این بنا از آن استفاده نموده و پس از مدتی نیمه متروک رها شد. از جمله ویژگی ‌های شاخص آن وجود بادگیرها و حوض‌خانه آن است. در اجرا و ساخت این خانه از عناصر معماری سنتی، بومی و منطقه‌ ای به خوبی بهره ‌برداری شده است. در ساخت بنا از آجر و خشت خام همراه هم استفاده شده اما مصالح غالب، مخصوصاً در نما، آجر است.

پوشش تمامی اتاق ‌ها نیز به شیوه طاق زنیِ ضربی(گنبدی) است. میراث فرهنگی در حال حاضر به نحو بسیار زیبا با آجر و سیم گِل و گچ و غیره به کار مرمّت این بنا مشغول است تا پس از این به عنوان یک مرکز فرهنگی مورد بهره ‌برداری قرار بگیرد.