«کاروانسرای پاسنگان» در نزدیکی «زنبورک» در 20 کیلومتری شهر «قم»، بر سر راه بزرگراه قم به «کاشان» جای دارد. به گمان کارشناسانی کاروانسرای پاسنگان سازه­ای از سده ۱۳ خورشیدی در دوران قاجار است که به دست بازرگانی به نام «حاج محمد باقر قزوینی» ساخته شده است. هرچند گمانه ­زنی ­هایی نیز بر آن هستند که ساخت این کاروانسرا به دورانی پیش از صفویه باز می­گردد.

کاروانسرای پاسنگان نیم هکتار گستره دارد. این کاروانسرای چهار ایوانی یک چهارگوش آجری کامل به درازا و پهنای 50 در 50 متر است. ساختار کاروانسرا یک سازه دو  طبقه‎ای است. پاسنگان در هر سوی چهار ایوان 2 ایوانچه دارد. در دو سوی دروازه کاروانسرا 10 تاق و در چهار گوشه 4 برج نیم گرد و توپُر و آرایه­دار از سنگ قرار دارد که هر یک کنگره ­دار با جان پناه هستند.

دروازه­ پاسنگان به سوی جنوب است. دروازه سردر و تاق آجرکاری و تاق ­نما در دو سو دارد. دروازه به هشتی می­ گشاید. در گذشته طبقه دومی بر بالای ایوان دروازه بوده است که امروزه نشانی از آن نیست. سپس میانسرا با حوضی در میان قرار دارد. شاه نشین در طبقه دوم سازه­ کاروانسرای پاسنگان جای دارد. کاروانسرا یک آب انبار در درون و یک آب انبار نیز بیرون از میانسرا دارد.

از بخش­ های گوناگونی که امروزه در کاروانسرای پاسنگان در دسترس گردشگران است می­توان نگارخانه، پایگاه ستاره ­شناسی، پاپگاه پرنده ­نگری، نمایشگاه کویر، شربت خانه شادقلی خان، نمایشگاه هنرهای دستی، بازارچه هنر و تالار پذیرایی را نام برد.