در سمت چپ محوطه بیرونی گور امیر تیمور، آرامگاه برهان الدین ساغرچی قرار دارد که در تور ازبکستان و تاجیکستان نازنیوز به سراغ آن خواهیم رفت. وی از شیوخ سده  هفتم و معاصر دوران سیف  الدین باخرزی بوده و تیمور به وی ارادت زیادی  داشته. او در هند دار فانی را وداع گفته و پسرش بر طبق وصیت پدر، جسد وی را  برای تدفین به سمرقند و در مجاورت قبر نورالدین بصیر منتقل کرد. تیمور  دستور داد تا بر فراز آن بنایی احداث کنند. بعدها پسران وی، ابوسعید و شیخ   حسام الدین نیز در همان جا دفن شدند. این اعتقاد وجود دارد که جعبه  ای  محتوی هفت تار موی حضرت محم د(ص) در گوشه ای از این بنا مدفون است. این  مقبره در بالای تپه کوچکی قرار دارد و ساقه آن، منشوری هشت ضلعی و کوتاه  است. هر ضلع آن یک طاق  نما و چهار پنجره نورگیر دارد. در آغاز قرن بیستم،  یک مناره کوچک به این مجموعه افزوده شده. این آرامگاه قدیمی ترین اثر تاریخی شهر است. ساعت بازدید از 8 صبح تا 7 شب.