استادیوم شهر آموزش نزدیک به برخی از دانشگاه‌های برجسته قطر است، جایی که بهترین دانشگاهیان از دانش‌آموزان خود الهام می‌گیرند تا بهترین‌های خود شوند. هم افزایی در زمینه های فوتبال و یادگیری از طریق تعهد مطلق بازیکن به مهارت ها و اختراع خلاق می درخشد. دانش و بازی زیبا در اینجا یکی هستند. طراحی پیچیده استادیوم به شکل الماس به طور هماهنگ عناصر معماری سنتی اسلامی را با مدرنیته چشمگیر ترکیب می کند.
این استادیوم چیزی است که باید در قلب هواداران و مردم محلی به‌طور یکسان گنجانده شود، هم به خاطر خاطراتی که از میزبانی مسابقات تا مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال 2022 الهام می‌بخشد و هم برای آینده‌اش به عنوان یک نقطه عطف نمادین برای کشور و منطقه