اين روستا نيز در نزديکي همدان بوده و از جمله روستاهاي هدف گردشگري است. اهالي روستا بيشتر به کشاورزي و دامداري مشغولند و به کشت محصولاتي نظير گردو، زرد آلو، بادام و نيز توليد چوب سپيدار و تبريزي مي‌پردازند. در ساخت خانه‌هاي اين روستا از مصالح بومي مانند سنگ، گل و چوب استفاده شده است، به نحوي که نوعي همگوني در ساخت بناهاي آن مشاهده مي‌شود. کوچه‌ها عمدتا سنگ فرش شده و خانه‌ها با سنگ‌هاي تخت، ديوار چين شده است. گوي‌هاي دست ساخت فلزي بر درب‌هاي چوبي منازل خودنمايي مي‌کند. همانند روستاي ورکانه، در اين روستا نيز دامداري خانواري مشاهده مي‌شود.