در فاصله 80 کیلومتری جنوب غربی شهر سراوان، قلعه کنت در روستای کنت بخش هیدوچ این شهرستان جای گرفته است. این مجموعه بر روی صخره ای طبیعی در سه طبقه بنا شده و زمینی به مساحت 970 متر مربع را اشغال کرده است. زیربنای این قلعه 840 متر مربع است و سبک معماری آن همانند قلعه سیب می باشد.
ورودی قلعه در قسمت جنوبی آن قرار دارد و حدود 13 متر از سطح زمین ارتفاع دارد. این ورودی به حیاط جنوبی قلعه راه می یابد. اطراف حیاط مرکزی، طبقه عامه نشین است که شامل 11 اتاق از جمله اصطبل، انبار و غیره می‌شود. پله ای در شمال، ارتباط قسمت حاکم نشین قلعه را با سایر طبقات برقرار می سازد. راهرویی در قسمت شمالی اتاق ها، قسمت شرقی قلعه را به هم متصل می کند. در ضلع غربی، دو برج نگهبانی و دور تا دور قلعه، غلامگردی برای حفاظت و دفاع از قلعه وجود دارد. این قلعه در دوره افشاریه به دستور حاکم محلی و توسط معماران بومی ساخته شده است.
مصالح به کار رفته در دیوارهای آن خشت و گل خام بوده و سقف آن از شاخ و برگ و تنه درختان خرما ساخته شده است. سردار شهسوار که در آن زمان از قدرت زیادی برخوردار بود، دستور ساخت قلعه را صادر کرد و بعد از تکمیل اتاق های پایین، برای سکونت و حکمرانی به آنجا رفت. سپس پسرش میر للَّ به سرداری رسید و تصمیم گرفت بر بنای ابتدایی قلعه بیفزاید و اتاق های ضلع جنوبی را بنا نهاد. یوسف خان، سردار سیب، به قلعه کنت حمله کرد و سردار نور محمد نوه شهسوار را از قلعه بیرون راند و خود را سردار قلعه خواند.
سردار یوسف خان با کمک مردم به تجدید و بازسازی قلعه پرداخت و طبقه دوم را در قسمت شمال شرق بنا کرد. بعد از مرگ یوسف خان، سردار غلام رسول خان روی کار آمد، خود را حاکم قلعه خواند و سرداری خود را به حاکمی تغییر داد. او با کمک گرفتن از بنّایان معروف و ماهر، طبقه سوم را بنا نهاد.