منزل مستوفی، عمارتی اعیانی از دوره قاجار، در خیابان ملاعبدالله تونی بشرویه و کوچه مستوفی شهر بشرویه واقع شده است. این بنا که متعلق به شخصی به نام مستوفی بوده، با معماری چشمگیر، بادگیرهای زیبا و ساباط در ضلع شمال شرقی، و تزئینات گچی در بخش های دیگر، به عنوان یکی از بناهای شاخص شهر بشرویه شناخته می شود.

پلان کلی عمارت مستطیل شکل است و ورودی آن در وسط ضلع جنوب غربی قرار دارد. تزئینات بنا شامل آجرکاری ازاره ها و رخ بام ها، و همچنین کاشی کاری با رنگ سبز-آبی با لبه دالبری در پنجره های زیرزمین در جلو ایوان می باشد.

کاشی ها به گونه ای کنار هم قرار گرفته اند که فضای خالی لوزی شکل ایجاد کرده اند. برخی از پنجره های مشبک کلاه فرنگی نیز به نظر می رسد که به همین شکل ايجاد شده باشند، اما در حال حاضر به دلیل پوشیده شدن سطح آن با گل، امکان تشخیص دقیق آن میسر نیست.

در مورد تزئینات گچی بنا، استفاده از گچ به طور شاخص در اندود دیوارها به کار رفته است. علاوه بر این، تزئینات رسمی بندی در زیر طاق ها، سردرها و همچنین زیر گنبد حوضخانه دیده می شود.

رسمی بندی اجرا شده در سقف حوضخانه در نهایت به فضای دایره شکل ختم می شود که بر بالای آن کلاه فرنگی قرار گرفته است. سرستون های ایوان بنا نیز به مقرنس های گچی ختم می شود و در بالای آن قوس های نیم دایره اجرا شده است. همچنین از گچ به شکلی شبیه به تنگ بری در نمای بادگیرها استفاده شده است.

متاسفانه مرمت ها فقط شامل بادگیرها شده و در سایر قسمت های بنا اقدام خاصی صورت نگرفته است.