شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اردک ارده ای

اردک ارده ای

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 51 سانتی متر طول دارد و اندازه اش متوسط است، اما بزرگترین اردک روی آب چر است. بال ها نوک یز و شبیه گیلار و پروازش با بال زدن سریع همراه است و معمولا با اردک های سرسبز به سر می برد آینه بالی در هر  دو جنس سفید رنگ و در هنگام پرواز، به وضوح نمایان است. پرنده ی نر عمدتا خاکستری تیره واطراف دمش سیاه و شکمش سفید رنگ است . هنگام پرواز، پوشپرهای بلوطی رنگ بال و شاهپرهای اولیه و ثانویه اش خاکستری مایل به قهوه ای دیده می شود. در پرنده ی ماده، زیر تنه سفید و روتنه خاکستری مایل به قهوه ای است. منقار به رنگ خاکستری است، که در پرنده ی ماده، حاشیه ی منقار زرد نارنجی و پاها به رنگ زرد نارنجی است. هنگامی که روی آب قرار دار، انتهای سیاه رنگ بدن در مقابل پر و بال خاکستری بهترین نشانه ی تشخیص این پرنده است. در پرنده ی جوان، رنگ منقار، زرد است.

صدا: صدای پرنده ی نر به صورت کشیده و تو دماغی شبیه «ررپ» و در هنگام نمایش های جنسی به صورت «پی ای» به گوش می رسد. صدای پرنده ی ماده شبیه صدای ماده ی سرسبزاست ، با این تفاوت که اندکی بلندتر است.

زیستگاه: این پرنده ، عمدتا در مناطق تالابی، باتلاق ها و آب های شور و به میزان کمتر در سواحل دریا به سر می برد. در ایران، زمستان ها فراوان است. و گاهی تولید مثل نیز می کند.

حفاظت: ضروری است میزان شکار این پرنده کنترل شود.

نام علمی : Anas Strepera

نام انگلیسی:  Gadwall    

نام فارسی: اردک ارده ای

 

منبع: irandeserts 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.