شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خوتکا

خوتکا

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 46 سانتی متر طول دارد و از سایر اردک ها کوچکتر است.بسیار اجتماعی است و به سرعت و تیز به پرواز در می آید. در پرنده ی نر، سر تیره و بدنش خاکستری به نظر می آید. ولی سر به رنگ بلوطی است و دو نوار پهن چشمی به رنگ سبز دارد. در دو طرف زیر دمگاه، دو لکه ی زرد نخودی و در دو طرف حاشیه ی بدن و شانه، دو نوار افقی سفید رنگ دیده می شود. ماده ها، لکه لکه ای و قهوه ای مایل به نخودی اند. هر دو جنس، آینه ی بالی تیره و سبزه براق دارند. زیر تنه سفید و شاهپرهای بال سیاه مایل به قهوه ای است. روتنه و شانه ها خاکستری و گردنش لکه لکه ی خاکستری است که نقطه نقطه های قهوه ای در آن مشاهده می شود. مانند خوتکای ابروسفید است، با این تفاوت که فاقد طرح مشخص صورت است. د رارتفاع پایین و به صورت گله های انبوه و نامنظم پرواز می کند.

صدا: صدای پرنده ی نر، شیپور مانند و شبیه «کریک- کریک) و صدای پرنده ماده، شبیه صدای ماده ی سرسبز«غارغار» است.

زیستگاه: این پرنده در مناطق تالابی ، برکه ها، باتلاق ها، مصب ها، دریاچه ها، و سواحل دریا به سر می برد. در ایران، زمستان ها؛ به صورت مهاجر و به وفور دیده می شود و به ندرت در تالاب های جنوبی دریاچه ی ارومیه تولید مثل می کند.

حفاظت: علاوه برحفاظت از زیستگاه های تالابی این پرنده در سرتاسر ایران، کنترل میزان شکار این پرنده و همچنین حفاظت از مناطق تولید مثل در جنوب دریاچه ی ارومیه به توجه خاصی نیاز دارد.

 

نام علمی : Anas Crecca

نام انگلیسی:  Teal    

نام فارسی: خوتکا

 

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.