شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گلاریول بال سرخ

گلاریول بال سرخ

مشخصات ظاهری: این پرنده، 25 سانتیمتر طول دارد. بال ها کشیده و نوک تیز، دم دو شاخه به رنگ سیاه، روتنه قهوه ای و زیرتنه و دمگاه سفید است. عمدتا در حال پرواز و شکا رحشرات دیده می شود. منقار کوچک به رنگ تیره و پاها سیاه و کوچک است؛ اما به سرعت حرکت کرده و راست می ایستد. روی زمین شبیه سلیم ها به نظر می آید. در پرنده ی بالغ، گلو نخودی با حاشیه ی سیاه و باریک، بال ها قهوه ای تیره و پرهای پوششی زیر بال قرمز مایل به قهوه ای است که در حاشیه ی شاهپرهای ثانویه، نوار سفید رنگی دیده می شود. در گلاریول بال سیاه، زیر بال ها سیاه و تیره تر است. پرنده ی نابالغ و جوان ، فاقد حاشیه ی سیاه گلو بوده و پرهای دمش کوتاهتر از پرنده ی بالغ است.

صدا: صدای این پرنده اغلب شبیه پرستو دریایی و نجوا مانند، شبیه«کی کی کی رریک» یا کوتاه و آرام، شبیه «چک یا چه – کک» می شود.

زیستگاه: این پرنده در دشت های وسیع نزدیک به آب، سواحل شنی و زمین های گلی با رویش گیاهی کوتاه، به صورت گروهی، به سر برده و تولید مثل می کند. در ایران؛ تابستان ها فراوان است و در مناطق حاشیه ای کویر و جنوب شرقی دریای خزر تولید مثل می کند.

حفاظت: در حال حاضر، حفاظت از محل های تولید مثل این پرنده، برای بقایش کافی به نظر می رسد.

نام علمی : Glareola Pratincola

نام انگلیسی:  Collared Pratincole    

نام فارسی: گلاریول بال سرخ

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.