شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گیلانشاه ( گیلانشاه بزرگ)

گیلانشاه ( گیلانشاه بزرگ)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 55 سانتیمتر طول دارد و نسبتا بزرگ و به رنگ قهوه ای نخودی با لکه های فراوان قهوه ای دیده می شود. منقار بلند و خمیده رو به پایین و پاها خاکستری مایل به آبی است. از سایر گیلانشاه های منطقه بزرگتر است. نر از ماده کوچکتر و منقارش نیز کوتاهتر است. دمگاه سفید مثلثی ، دم راه راه و زیر دمگاه سفید است. سر و گردن نخودی خاکستری با لکه های قهوه ای تیره و رگه های نقطه نقطه در سینه و گردن که در زیر شکم به صورت صلیب، در می آید، دیده می شود. پروازش نسبتا آهسته و بال زدنش شبیه کاکایی است. به واسطه ی اندازه و منقار بزرگترش، از گیلانشاه ابرو سفید متمایز می شود.

صدا: صدای این پرنده آهنگین و سوت مانند شبیه «دوووووی ی ی» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در سواحل جزر و مدی و گلی دریا، سواحل صخره ای و آب سنگ های مرجانی، باتلاق ها، تالاب های داخلی و اراضی چمنزار حاشیه ی رودخانه ها به سر می برد. در ایران، زمستان ها به صورت مهاجر و عبوری فراوان است.

حفاظت: توجه دقیق به وضیعت جمعیت شکار، و مناطق تولید مثل این پرنده، ضرورت تام دارد.

نام علمی : Numenius Arquata

نام انگلیسی:  Curlew    

نام فارسی: گیلانشاه ( گیلانشاه بزرگ)

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.