شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پرندگان راسته درنا سانان

پرندگان راسته درنا سانان

  تیره درناییان
 این تیره پرندگان بزرگ با پاها و گردن دراز؛ دم نسبتا کوتاه و سازگار با خشکی و آب را در بر می گیرد. منقار این پرندگان سخت و کشیده و اندکی بلند (نه به اندازه ی حواصیل ها) و رنگ پر و بالشان عموما ترکیبی از رنگ های خاکستری سیاه وسفید است. پروازشان قوی و مستقیم به صورت «8» است که در این حالت پاها، سر و گردن کشیده و خارج از بدن قرار می‌گیرد. روی زمین اشیانه می سازند و بجز فصل تولید مثل به صورت گروهی دیده می شوند.‌
 
  تیره ی یلوه ییان
 این تیره، پرندگانی متوسط تا کوچک؛ با پاها و انگشتان اندکی بلند و دم کوتاه، انزواطلب و باتلاق پسند ( به جز یلوه ی حنایی) اند که در مناطق تالابی با نیزار فشرده به سر می برند، پنجه های بلند این پرندگان، امکان حرکت و راه رفتن روی گیاهان آبزی را فراهم ساخته است. به خوبی شنا کرده و در هنگام شنا، غالبا سرشان را تکان یم دهند. پروازی ناگهانی و کوتاه دارند که در این حالت، پاها و پنجه های بلند و آویزان دیده می شود و روی زمین یا درون نیزار آشیانه می سازد.
 
  تیره ی هوبره
 این تیره، شامل پرندگانی با جثه ی متوسط تا بسیار بزرگ است که گردن و پاهای نسبتا بلند و منقار سخت و اندکی صاف دارند. به آرامی گام برداشته و با دشت ها، مراتع صاف و تپه ماهورها خو گرفته اند. اغلب خود ار ازدیدگان پخهان کرده و به محض احساس خطر، به سرعت می دود و کمتر پرواز می کنند. در فصل تولید مثل جفت جفت دیده می شوند. اما خارج از آن، اجتماعی اند.

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.