شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پرندگان راسته شاهین سانان

پرندگان راسته شاهین سانان

  راسته ی شاهین سانان

این راسته، شامل پرندگان شکاری روزی، مانند عقاب ها، شاهین ها و کرکس هاست و سه تیره را در بر می گیرد. (1) تیره ی عقاب ماهیگیریان؛ (2) تیره ی قوشیان و (3) تیره ی شاهینیان.

 

  تیره ی عقاب ماهیگیریان
این تیره یک جنس دارد و در ایران تنها یک گونه ی آن یافت می شود.

 

  تیره ی قوشیان
 این تیره، کورکورها، عقاب ها، قوش ها، سنقرها، و کرکس ها را در بر می گیرد. پرندگانی شکاری و روزی اند که جثه ی بزرگی داشته و گوشتخوارند. منقاری قلاب مانند و چنگال هایی محکم و قلاب مانند برای گرفتن و پاره کردن شکار دارند. بالهایشان پهن و بلند است و سرشان بزرگ و سوراخ بینی شان روی نرمه ی منقار؛ واقع د رقاعده ی آن، قرار دارد. نر و ماده همشکل اند. و معمولا ماده بزرگترند. رنگ پرنده ی نابالغ بسیار متغیر است. پرواز قوی، به صورت بالبازروی، از ویژگی های مهم این پرندگان به شمار می رود. روی درختان، صخره های مرتفع و روی زمین آشیانه می سازند.
قوش کلمه ای عامیانه است که به گروهی از پرندگان شکاری اطلاق می گردد. در اینجا منظور تیره های پرندگان شکاری بدون تیره شاهینیان و عقاب ماهیگیریان است.


  کورکورها
این پرندگان با بال های دراز و زاویه دار و دم دو شاخه شناخته می شوند و نرو ماده همشکل اند. روی درختان آشیانه می سازند و اغلب از لاشه ی حیوانات تغذیه می کنند.


  کرکس ها (لاشخورها)
این پرندگان بسیار بزرگ و کند پروازند بال های بسیار پهن و دراز و دم کوتاهی دارند. به جز هما، در بقیه، سر فاقد پر است. بالبازروی های طولانی دارند و شکل پروازشان با دیگر پرندگان متفاوت است. نر و ماده همشکل اند. از لاشه ی حیوانات تغذیه کرده و روی درختان و صخره های مرتفع آشیانه می سازند.

 

  سارگپه ها
این پرندگان بال های پهن ، گردن کوتاه، سر نسبتا گرد و دم نسبتا کوتاهی در مقایسه با عقاب ها دارند، رنگ پر وبالشان بسیار متغیر است و در زیر شانه و بال ها لکه های مشخصی دیده میشود. نر و ماده همشکل اند و روی درختان یا صخره ها آشیانه می سازند.

 

  سنقرها
این پرندگان جثه ای لاغر و کشیده، بال ها و دمی دراز و باریک، پاها ی بلند و منقاری کوچک، که چندان ضخیم نیست، دارند. در هنگام پرواز بال ها ار اندکی بالا نگه می دراند. نر و ماده همشکل نبوده و نرها معمولا از ماده ها کوچکترند. هنگام شکار در نزدیکی سطح زمین پرواز کرده و با دیدن شکار، به طور ناگهانی به پایین جهیده و شکار را می گیرند. در نیزار یا روی زمین آشیانه می سازند و به جز فصل تولید مثل، ساکت اند.

 

  قرقی ها
این پرندگان با بال های کوتاه و گردن و دم دراز، از سایر پرندگان خانواده ی قوش ها کوچکترند. ماده ها، از نرها بسیار بزرگترند، قرقی ها، در میان درختان آشیانه ساخته و برای شکار پرندگان کوچک، در لابلای درختان بوته ها، سازگاری زیادی پیدا کرده اند.

 

  عقاب ها
این پرندگان شکاری، بسیار بزرگ اند و بال های وسیع، دم پهن و پاهای پردار دارند. منقار بزرگ، چنگال ها قوی و پر و بالشان قهوه ای تیره است. پرنده ی نابالغ کمرنگ تر از پرنده ی بالغ استف نر و ماده ی آن همشکل، اما ماده اندکی بزرگتر است. بعضی از عقاب ها فقط از لاشه تغذیه می کنند. عقاب ها آشیانه ی خود را روی درختان مرتفع و صخره های غیر قابل دسترس می سازند.

 

  تیره ی شاهینیان
 این تیره، پرندگانی شکاری و روزی اند و با بال های کشیده و باریک بسیار مشخص اند. معمولا ساکت اند، اما د هنگام احساس خطر و هشدار صدایی جیغ ماند شبیه «جی یاک- کی – کی » دارند. رفتار زیستی و تغذیه ای این تیره؛ با عقاب ها، سارگپه ها و کورکورها متفاوت است. با سرعت و قدرت به پایین حرکت کرده و مستقیما به سوی شکار شیرجه رفته و آن را می گیرند. طعمه را با یک پا و با چنگال می گیرند. معمولا خودشان آشیانه نمی سازند. به سبب بهره گیری از  آنها در قوش بازی ، مورد علاقه ی قوشبازان هستند.

 

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.