شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چکاوک شکم سیاه (چکاوک سهره ای)

چکاوک شکم سیاه (چکاوک سهره ای)

مشخصات ظاهری: این پرنده 12 سانتیمتر طول دارد . اندازه اش کوچک و منقارش آبی خاکستری با قاعده ی بزرگ است. که در نیم نوک بالا اندکی خمیدگی دارد. پرنده ی نر، به واسطه ی سر سیاه، و سفید و زیرتنه و زیر بال های سیاهش با سایر چکاوک ها اشتباه نیم شود. در پرنده ی ماده، روتنه شنی خاکستری کمرنگ، تارک با رگه رگه های بی رنگ، صورت و پس گردن کمرنگ تر و زیر تنه نخودی کمرنگ است. پرهای پوششی زیر بال ها؛ که به رنگ سیاه است. این پرنده از سایر چکاوک های کوچک متمایز می سازد . پرنده ی جوان شبیه پرنده ی ماده است. اما در سینه اش رگه رگه های بیشتری دیده می شود. از چکاوک پنجه کوتاه کوچک، به واسطه ی منقار درشت تر و خمیدگی نیم نوک بالا، روتنه ساده، بال های کوچکتر و گردتر، دم کوچکتر و پوشش زیر بال ها متمایز می شود.

صدا: صدای این پرنده در پرواز، شبیه «چی – دی-وی » یا «پو و و، پی- وو-پی » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق نیمه بیابانی و شنی با درختان پراکنده و بوته های اندک و دذر حاشیه ی کشتزارها و زمین های بایر به  سر برده و روی زمین و میان بوته های کوتاه آشیانه می سازد. در ایران، عمدتا د رمناطق جنوب شرقی، به صورت بومی و نسبتا فاروان است.

حفاظت: همگام با بررسی و ضعیت پراکندگی این پرنده حفاظت از محل های تولید مثل آن ، ضروری است.

نام علمی : Eremopterix Nigriceps

نام انگلیسی:  Black Crowned Finch Lark    

نام فارسی: چکاوک شکم سیاه (چکاوک سهره ای)

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.