شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دم سرخ سیاه

دم سرخ سیاه

مشخصات ظاهری: این پرنده، 16 سانتیمتر طول دارد. پرنده ی نر، که به صورت عبوری از اروپا می آید، به رنگ سیاه مایل به خاکستری با لکه ی سفیدی در قاعده ی شاهپرهای اولیه ی بال دیده می شود. زیر گونه ای که در شمال شرقی یافت می شود. سیاهی کمتری در پشت دارد و زیر بدنش سیاه است و این سیاهی تا وسط سینه امتداد دارد. پرنده ی نر، (در ترکیه و شمال ایران) شبیه پرنده ی نر اروپایی است. اما در بسیاری از آنها ، سینه سیاه بوده که تاشکم مایل به قرمزش، امتداد دارد. تفاوت پرنده ی نر دم سرخ سیاه، با پرنده ی نر دم سرخ در روتنه ی تیره تر و سیاهی گسترده تا زیر گلو، بدون سفیدی خالص پیشانی و ابتدای تارک، است. پرنده ی ماده شبیه دم سرخ ماده است و تنها اندکی تیره تر و در زیر تنه کدرتر دیده می شود. و بعضی از آنها از نظر رنگ بسیار شبیه دم سرخ اند. این پرنده بدن را بالا و پایین برده و مانند دم سرخ دمش را تکان می دهد.

صدا: صدای این پرنده خشک و شبیه «ای ت- نه ک- ته ک- ته ک- » یا «جیر-ته-ته- ته» و «چیل – چیل- چیل- چیل» یا «سری ی- وی – وی – وی» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در ارتفاعات 2500 تا 3000 متری روی صخره ها،مناطق شیبدار و در زمستان ها در نواحی باز صخره ای، حاشیه ی اراضی مخروبه و تا سطح دریا به سر می برد. در ایران بومی و فراوان است و زمستان ها تعدادشان بیشتر می شود.

حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نام علمی : Phoenicurus Ochruros

نام انگلیسی: Black Redstart    

نام فارسی: دم سرخ سیاه

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.