شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زرد پره ی تالابی

زرد پره ی تالابی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/15 سانتیمتر طول دارد. در پرنده ی نر، سر وجلو گردن سیاه، گردن کم و بیش سفید وسبیل سفید است. درپرنده ی ماده، گلو سفید، خط زیرمنقار در مرکز گلو سیاه؛ نوار ابرویی و دو طرف گردن سفید و به طور کلی، سر فهوه ای تیره است. پرنده ی جوان دراولین پاییز، شبیه پرنده ی ماده است. اما چانه با نقطه نقطه های فراوان و سینه و پهلوها با رگه رگه های فراوان دیده می شود. حلقه ی دور چشمی بی رنگ و پوشپرهای کوچک بدن بلوطی روشن است. بعضی از این زرد پره ها از ترکیه، و عراق و ایران، در روتنه لکه های مشخص تری نسبت به گونه ای که در اروپا زمستان گذرانی کرده و به ترکیه می رود، دارند همچنین، منقارشان محکم تر است. این پرنده هنگام نشستن دم رابه صورت ناگهانی وعصبی بازکرده و به شکل موجی نامنظم ولی بسیار یکنواخت پرواز می کند.

صدا: صدای این پرنده آرام ، کوتاه و متنوع است و غالبا از گلو شبیه « ته سی- ته سی – ته سی آ- ته سی ری ری رر» یا «ته سی- یو » و گاهی تو دماغی شبیه « باه » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در نواحی نیزاری، باتلاق ها، حاشیه ی آب ها و چمنزارهای مروطب به سر برده ولابلای نیزار و بوته ها آشیانه می سازد. درایران ، زمستان ها فراوان است. و به تعداد نسبتا زیاد تولید مثل می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر،  نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

نام علمی : Emberiza Schoeniclus

نام انگلیسی: Reed Bunting    

نام فارسی: زرد پره ی تالابی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.