شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک تاج طلایی

سسک تاج طلایی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 9 سانتیمتر طول دارد و از سایر سسک ها کوچکتر و جمع و جورتر است. دم کوتاه ، منقار ظریف، بال ها سیاه قهوه ای با رگه های سفید نخودی و سر با نوار زردی در مزکز تارک دیده می شود که در پرنده ی نر، زرد نارنجی است واغلب پرهای زرد رنگ آن را پوشانده است. چشم ها سیاه با صورت کمرنگ و نوار ابرویی بی رنگ دیده می شود در حاشیه ی رنگ زرد وسط تارک، دو نوار سیاه وجود دارد. پرنده ی جوان، فاقد رنگ زرد تارک است. از انسان ها وحشتی ندارد و بسیار پر جنب و جوش است واغلب با چرخ ریسک ها د رلابلای تاج پوشش درختان در پی غذاست و ضمن سر و صدا، درجا بال م یزند .
صدا: صدای این پرنده بلند همراه با پایین و بالا رفتن، شبیه «سی ه – سی سی سی یوسی- سی سی سی یوسی- سی ات وویت» شنیده می شود.
زیستگاه: این پرنده در جنگل های سوزنی برگ و همراه با پهن برگ های به سر برده و زمستان ها، در پر چینها و پوشش زیر درختان دیده می شود و در درختان سوزنی برگ آشیانه می سازد. در ایران نیمه مهاجر است و به تعداد اندک دیده می شود.

حفاظت: حفاظت کامل از محل های تولید مثل این پرنده ضروری است.

نام علمی : Regulus Regulus

نام انگلیسی: Goldcrest    

نام فارسی: سسک تاج طلایی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.