شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سسک شالیزار

سسک شالیزار

مشخصات ظاهری: این پرنده، 12 سانتیمتر طول دارد و تقریبا شبیه سسک تالابی، اما  فاقد خط خطی است. شبیه سسک نیزار و سسک نیزار خاوری، اما اندکی کوچکتر از انهاست .مهمترین تفاوت هایش با سه گونه ی دکر شده؛ منقار کوتاهتر؛ نوار ابرویی مشخث تر به رنگ نخودی سفید،که از منقار تا پشت چشم امتداد دارد، سطح پشتی بال ها و روتنه ی قهوه ای مایل به بلوطی ، زیر تنه، چانه، گلو، و زیر دم سفید نخودی و دمگاه قهوه ای حنایی است.

صدا: صدای این پرنده ساده و شبیه « چیک- چیک» و شبیه چرخ ریسک به صورت «دووز« یا «چورر» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده، د رمناطق تالابی یا نیزار و بیشه مانند؛ بخصوص د رمحل های خشک تر؛ به سر می برد؛ اما در هنگام مهاجرت و به صورت عبوری، در همه جا دیده شده و لابلای بوته های کوتاه درون تالاب ها آشیانه می سازد . در ایران، تابستان ها نسبتا فراوان دیده شده و گاهی اوقات، در جنوب شرقی ، زمستان گذرانی می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده؛ در حال حاضر؛ نیازی به حفاظت ویژه ندارد. اگرچه همانند گونه ها قبلی بررسی پراکندگیش اهمیت بسیار دارد

نام علمی : Acrocephalus Agricola

نام انگلیسی: Paddyfield Warbler    

نام فارسی: سسک شالیزار

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.