شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سنگ چشم خاکستری (سنگ چشم بزرگ)

سنگ چشم خاکستری (سنگ چشم بزرگ)

مشخصات ظاهری: این پرنده 25 سانتیمتر طول دارد و به رنگ خاکستری با لکه های سیاه و سفید دیده می شود. اغلب به طور مشخصی بالای بوته ها یا دیگر مکان های مرتفع به صورت تقریبا عمودی می نشیند. نوار ابرویی سیاه رنگ، که قسمت بیشتر گوشپرها را فرا گرفته است. تا منقار امتداد دارد. تارک و روتنه خاکستری دودی، پیشانی و بالا چشم با نوار خاکستری کمرنگ ، دمگاه خاکستری و دم بلند وسیاه ، دیده می شود. پرهای پوششی زیر دم و پرهای کناری و انتهای دم سفید است. و شاهپرهای دم از میانه به کنار دم به تدریج کوتاهتر می شود. بال ها نسبتا کوتاه و شاهپرها بسیار کوتاهترند. رنگ پر و بال پرنده ی بالغ، بر حسب نژاد ، بسیار متنوع است و د رهر حال، همه ی آنها روی شانه ها، نوار های سفیدی که تا شاهپرهای ثانویه گسترده است و به شکل نوار بالی د رآمده است. دارنده پرنده ی جوان، در اولین سال، شبیه پرنده جوان سنگ چشم خاکستری کوچک بوده و به واسطه ی اندازه ی، ساختمان پرها و طول دم شناخته می شود.

صدا: صدای این پرنده آرام و آهنگین است و گاهی تقلید صدای سایر سنگ چشم ها و عمدتا شبیه « شک – شک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده د رهر محلی که تعدادی بوته و درخت در کنار مناطق باز وجود داشته باشد به سر برده و روی بوته ها با درختان  کوچک آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها فراوان است و به تعداد فراوان نیز تولید مثل می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نام علمی : Lanius Excubitor

نام انگلیسی: Great Grey Shrike    

نام فارسی: سنگ چشم خاکستری (سنگ چشم بزرگ)

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.