شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سهره ی پیشانی سرخ

سهره ی پیشانی سرخ

مشخصات ظاهری: این پرنده، 12 سانتیمتر طول دارد . کوچک و خیل است و با رگه رگه های سیاه ، سر و سینه ی دودی مایل هب قهوهای و د رپیشانی لکه ی نارنجی درخشانی دیده می شود. در پرواز بدن تیره اما زیر تنه و زیر بال ها کمرنگ به نظر می آدی. پرنده ی جوان دارای صورت تمیز نارنجی و روتنه ی و زیر تنه ی رگه رگه ی سیاه و سفید است. درخارج از زمان تولید مثل، به صورت گروه های کوچک در روی زمین با لابلای علف هزره های دانه دار دیده می شود. و پرجنب و جوش است.

صدا: صدای این پرنده شبیه سهره ی معمولی اما بسیار قوی تر و مانند سهره ی طلایی است و با«درررت» پایان می پذیرد.

زیستگاه: این پرنده د رنواحی کوهستانی ( 2000 تا 4000 متری) با علفزارهای باز و درختان کاج، بید وسرو کوهی دره های سنگی و زمستان ها در زمین های زراعتی و درختزارها به سر برده و لابلای درختان آشیانه می سازد. در ایران در نواحی شمالی، شمال غربی و جنگل های زاگرس دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می آید  که ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت جمعیت و پراکندگی این پرنده در ایران صوتر گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

نام علمی : Serinus Pusillus

نام انگلیسی: Red Fronted Serin    

نام فارسی: سهره ی پیشانی سرخ

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.