شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سهره ی زرد

سهره ی زرد

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 12 سانتیمتر طول دارد و کوچک و ظریف است. پرنده ی نر به رنگ سبز مایل به زرد و با پیشانی و چانه ی سیاه و نوار پهن زرد رنگی در بال ها و دو طرف دم دیده می شود. همچنین دمگاه زرد رنگ است که د رپرواز به خوبی دیده می شود. پرنده ی ماده به رنگ زیتونی مایل به قهوه ای و زیر تنه ی سفید یا اثری از رنگ زرد سبز در آن دیده می شود. که همراه با زردی درون بال ها، دم و دمگاه، آن را متمایز می سازد. همچنین پرنده ی ماده فاقد سیاهی در  سر است. این پرنده دارای رگه هایی به رنگ قهوه ای تیره، درتمام سنین، است. د رحالی که درون پروازش موجی شکل است. پرنده ای اجتماعی است و اغلب در گروه دیده می شود.

صدا:صدای این پرنده با نوت بلند شبیه « ته سی-یو» و هنگام تغذدیه ی گروهی شبیه «تره ت کت» و گاهی خرخرمانند شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در جنگل های سوزنی برگ، صنوبر، بیشه زارها و پرچین های بلند به سر برده و در زمستان ها در کشتزارها، به تعداد اندک دیده می شود. و در درختان کاج، در انتهای شاخه ها آشیانه می سازد . درایران زمستان ها فراوان است و به تعداد نسبتا فراوان تولید مثل می کند. گاهی تا نواحی جنوب و مرکز فارس و بلوچستان نیز دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده درحال حاصر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نام علمی : Carduelis Spinus

نام انگلیسی: Siskin    

نام فارسی: سهره ی زرد

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.