شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کمر کولی جنگلی ( کمر کولی درختی)

کمر کولی جنگلی ( کمر کولی درختی)

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 14 سانتیمتر طول دارد روتنه آبی خاکستری و زیر تنه بر حشب نژاد از نخودی قهوه ای تا نخودی کمرنگ، با گلوی کمرنگ تر و پهلوهای قرمز قهوه ای ، که تا زیر دم امتداد دارد. دیده می شود. در زیر دم خال های سفیدی مشاهده منی شود خط چشمی سیاه براق و مشخص و پرهای دم ( به جز جهت وسطی) سیاه با کناره ی سفید است که در پرواز به خوبی دیده می شود. زیرگونه ی آن درجنوب غربی ایران یافت می شود. با روتنه ی خاکستری کمرنگ زیر تنه سفید، نوار سفیدی در پیشانی و رگه ی سفیدی در نوار ابرویی دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده تکرار کلماتی شبیه «دوویت- دوویت- دوویت» یا صدای سریعتری شبیه «وی وی وی وی وی وی وی ....... و هنگام تغذیه صدای کوتاهی شبیه «وی ت » و در پرواز «سی ت » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در جنگل های وسیع برگ ریز، درختان بلوط، پارک ها و باغ ها به سر برده و در سوراخ درختان آشیانه می سازد و در ورودی آن را گل اندود می کند. در ایران، بومی و فراوان است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرند، در حال حاضر نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نام علمی : Sitta Europaea

نام انگلیسی: Nuthatch    

نام فارسی: کمر کولی جنگلی ( کمر کولی درختی)

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.